Garantie

Garantie
Op alle producten die bikeshopnicodegroot levert zijn de standaard fabrieksgaranties van toepassing.
In de documentatie die bij de producten is bijgeleverd kunt u hier meer informatie over vinden.

Hoe kan ik aanspraak maken op garantie?
U stuurt een e-mail naar info@bikeshopnicodegroot.nl als u een defect constateert aan uw product.
Vermeld uw factuurnummer en geef een korte omschrijving van het geconstateerde defect.
U ontvangt daarop van ons een e-mail met daarin alle informatie omtrent de verdere afhandeling.
Hoe lang duurt de garantieafhandeling?
Wij krijgen van onze toeleverancier of fabrikant door hoe lang het zal duren en geven deze tijdsduur via
een e-mail aan u door.

Kosten?
Indien het door u geconstateerde defect onder de garantie valt zijn er voor u geen kosten.
U ontvangt dan van ons een bericht waar u het defecte onderdeel heen kunt sturen de kosten ontvangt u terug.
Indien het door u geconstateerde gebrek geen garantie blijkt te zijn, maar door onjuiste montage of onjuist
gebruik is veroorzaakt, zijn alle verzendkosten voor uw rekening.